Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Pozosta?e jednostki

Biblioteka G?ówna

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 104, 106 i 103, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-33-09; tel/fax 524-00-05;
e-mail: uwmbib@uwm.edu.pl
e-mail:bib.uwm@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201
strona g?ówna  : http://www.bg.uwm.edu.pl/

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ

Dyrektor - dr Danuta Konieczna
tel. +48 89 523-33-09
Z-ca dyrektora - mgr Teresa ?agodzi?ska-Ma?yszko
tel. +48 89 523-33-09
 
I. Oddzia? Gromadzenia Zbiorów
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 5, 10-719 Olsztyn
Kierownik - mgr Celina Witkowska, st. kustosz dypl.
tel. +48 89 523-35-80
e-mail: bib.grom@uwm.edu.pl
 
II. Oddzia? Opracowania Druków Zwartych
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 107, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-35-87
e-mail:bib.oprac.zwartych@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr Beata Anek-Kucharek
tel. +48 89 523-43-78
 
Sekcja Opracowania Zbiorów Humanistycznych
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 10, 10-007 Olsztyn;
tel. +48 89 524-63-53
 
III. Oddzia? Czasopism
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 108, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523- 38-25
e-mail:bib.oprac.czasopisma@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr Iwona Gawenda, starszy bibliotekarz
tel. +48 89 523-38-25
 
IV. Oddzia? Informacji Naukowej
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok.201, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-49-57
e-mail:bib.oin@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr in?. Barbara Chelt, st. kustosz dypl.
tel. +48 89 523-49-76
 
V. Oddzia? Skontrum i Selekcji
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 6, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-49-84
e-mail:bib.skontrum@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr Maria Ewa Korczakowska, kustosz
tel. +48 89 523-49-84
 
Sekcja ds. Zbiorów Humanistycznych
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 15, 10-007 Olsztyn;
tel. +48 89 524-63-48

VI. Oddzia? Wypo?yczalni i Magazynów Zbiorów Przyrodniczo-Technicznych
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 2, 10-719 Olsztyn
 
Kierownik, - mgr Ma?gorzata Wi?niewska, bibliotekarz
tel. +48 89 523-36-83
e-mail:bib.wypozyczalnia@uwm.edu.pl

 
Wypo?yczalnia Mi?dzybiblioteczna
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 9, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-38-82
e-mail:bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl
 
Magazyn
ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-35-59
 
VII. Oddzia? Wypo?yczalni i Magazynów Zbiorów Humanistycznych
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 13-14, 10-007 Olsztyn;
tel. +48 89 tel. 527-50-84, 524-63-83
e-mail:bib.hum.wypozyczalnia@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr Barbara Id?kowska, kustosz
tel. +48 89 527-50-84, 524-63-83
 
VIII. Oddzia? Czytelni
ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-39-44

Kierownik - mgr in?. El?bieta ?upi?ska, kustosz
tel. +48 89 523-39-44
 
Czytelnia Naukowa
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok.19, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-39-44
e-mail:bib.czyt.naukowa@uwm.edu.pl

Czytelnia Podr?czników
ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;
tel. +48 89 523-38-47
e-mail:bib.czyt.podrecznikow@uwm.edu.pl

Czytelnia Studencka
ul. Czes?awa Kanafojskiego 3 (DS 1), 10-722 Olsztyn; tel
tel. +48 89 523-35-26
e-mail:bib.czyt.studencka@uwm.edu.pl

Sekcja Czytelni Humanistycznych
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 2 i 9, 10-007 Olsztyn;
tel. +48 89 524-63-06, 524-63-05
 
Kierownik - mgr Ma?gorzata  Szyma?ska-Jasi?ska, kustosz dypl.
tel. +48 89 524-63-06
 
Czytelnia Ogólna
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 2, 10-007 Olsztyn;
tel. +48 89 524-63-05
e-mail: bib.hum.czyt.ogolna@uwm.edu.pl

Czytelnia Czasopism Humanistycznych
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 9, 10-007 Olsztyn;
tel. +48 89 524-63-05
e-mail: bib.hum.czyt.czasopism@uwm.edu.pl

Czytelnia Bibliologiczna
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 4, 10-007 Olsztyn;
tel. +48 89 524-63-06, 534-93-13
 
Pracownia Zbiorów Specjalnych
ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 6, 10-007 Olsztyn
tel. +48 89 524-63-44; e-mail: zspec@human.uwm.edu.pl
e-mail:bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl

Punkt Informacji Normalizacyjnej
ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-43-67; e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl
lub  e-mail: bib.pin@uwm.edu.pl

strona g?ówna: http://www.bg.uwm.edu.pl/bibgw/pl/index.php?ct=pin

IX. Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 12, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-44-98; e-mail: cde@uwm.edu.pl
lub e-mail: bib.cde@uwm.edu.pl

strona g?ówna  http://jet.uwm.edu.pl/cde/index.php
 
Kierownik - mgr Magdalena Malanowicz, st. bibliotekarz
tel. +48 89 523-44-98
 
X. Oddzia? ds. Komputeryzacji
ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 8, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-49-97; e-mail: bib.odk@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr Jolanta Ga?ecka, kustosz
tel. +48 89 523-49-97

Informacje wytworzono:

Biblioteka G?ówna UWM

Za tre?? odpowiada:

Jolanta Ga?ecka

Data wytworzenia:

27-11-2006


Ta strona by?a odwiedzana 1964 razy (w tym z UWM 84 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-07
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa